جراحی بینی به روش بسته

جراحی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی تغییر شکل و فرم بینی از جمله اقداماتی است که می تواند تغییرات بسیاری را در زیبایی ظاهری ایجاد کند و توازن و تناسب بیشری به صورت بدهد. فرم بینی می تواند در اثر وارد آمدن ضربه و یا شکستگی تغییر کند، در برخی موارد این مورد می تواند جزء نقایص مادرزادی باشد. فرم...

Call Now Buttonتماس با پزشک